Overblijven

Volgens de Wet heeft u het recht om uw kind op school te laten overblijven. De zogenaamde tussenschoolse opvang.
Sinds september 2004 wordt bij ons op school tussenschoolse opvang geboden op de volgende dagen:
  • maandag
  • dinsdag
  • donderdag

Overblijfplanning

Er is een enthousiaste groep ouders beschikbaar die per twee worden ingepland om op de kinderen passen tijdens het overblijven. Om 11.55 uur worden de kleuters opgevangen en de andere groepen vanaf 12:00 uur. De kinderen kunnen dan eerst een kwartiertje buiten spelen en dan wordt om 12.15 uur gegeten.
Om 13:00 uur wordt de zorg weer overgedragen aan de leerkrachten.

Met mooi gaan de kinderen buiten spelen en bij slecht weer mogen de kinderen binnen blijven. Er wordt voor en na het eten gebeden en een stukje uit de Bijbel voorgelezen.
 
Het overblijven kost € 1,50 per keer. Er kan per keer worden betaald, maar er kan ook een strippenkaart voor 5, 10 of 20 keer overblijven worden gekocht.
Deze kaarten kosten € 5,00 (voor 5x), € 10,00 (voor 10x) of € 20,00 (voor 20x). De strippenkaart blijft op school en wordt tijdens het overblijven afgestempeld. Indien de kaart vol is, wordt dit doorgegeven aan de ouders van het desbetreffende kind. De kinderen moeten overigens zelf hun eten en drinken meenemen.
Rekeningnummer van de overblijf is  NL14RABO 0321 381 270 t.n.v. Ver. tot St. en Inst. CNS, onder vermelding van voor- en achternaam van de kind(eren).

Wilt u zich opgeven als overblijfouder of informatie over de planning dan kunt u contact opnemen met:
Anita Koopman
tel: 0341-360845


bmdb Huinen, 2011
Realisatie: Anyway Internet