Verlofprocedure - Buitengewoon verlof

Wilt u met het plannen van vakanties rekening houden met het vakantierooster?
Voor extra vrije dagen mag geen toestemming worden gegeven, behalve wanneer hiervoor een gewichtige reden bestaat: een bruiloft, begrafenis of iets dergelijks.
Het aanvragen van dit extra verlof moet schriftelijk geschieden. De directie is verplicht ongeoorloofd verzuim door te geven aan de ambtenaar van leerplicht.

Wanneer u voor uw kind vrij wilt vragen kunt een formulier hiervoor downloaden door hier te klikken en u wordt doorgelinkt naar de formulierenpagina. U kunt ook een formulier op school vragen.

In beide gevallen moet u het formulier ingevuld inleveren op school. Afhankelijk van de reden waarvoor u verlof vraagt zal de directeur wel of geen toestemming geven.

 

 

bmdb Huinen, 2011
Realisatie: Anyway Internet