Visie en missie

Hoewel er in ons land één Wet is op het Primair onderwijs, is elke school verschillend.
Hoe herken je nu de Basisschool met de Bijbel "HUINEN"?
Waar staan we voor?
We willen een school zijn:


- waar ons uitgangspunt is: de Bijbel

- waar het gaat om "God lief te hebben boven alles en onze naasten als onszelf"

- waar de kinderen met plezier naar toe gaan en zich veilig voelen

- waar kinderen uitgedaagd worden om te leren

- waar zorg is voor kinderen die extra en/of andere leerstof nodig hebben

- die gericht is op de toekomst: een goede voorbereiding op het vervolgonderwijs

- waar ouders zich betrokken voelen en enthousiast meewerken

bmdb Huinen, 2011
Realisatie: Anyway Internet