ICT en onderwijs

Onze kinderen groeien op in een maatschappij waar de computer niet meer  is weg te denken. Veel volwassenen kennen nog de tijd dat er amper gebruik gemaakt werd van een PC laat staan internet. De ontwikkelingen zijn razendsneel gegaan en we willen de kinderen natuurlijk niet als digibeten de maatschappij in sturen.
Op school worden de kinderen bekend gemaakt met de computer door diverse educatieve programma's. Dit begint al bij de kleuters. De vaardigheden van de leerlingen is heel divers. Er zijn kinderen die soms meer kunnen dan de leerkracht. Kinderen zijn niet bang om iets verkeerds te doen of dat er iets stuk zou gaan.
In de groepen 5 tot en met 8 moeten de kinderen wanneer ze een spreekbeurt houden deze ondersteunen met een powerpointpresentatie. De vaardigheden die hier voor nodig zijn worden op school aangeleerd, maar vaak zijn er al kinderen die hier al het één en ander van weten. Je staat versteld van wat sommige kinderen voor prachtige presentatie maken. Het blijft natuurlijk wel om de inhoud gaan.
Teksten maken in het programma Word is voor de meesten heel normaal, maar daarnaast wordt ook iets van de mogelijkheden van het programma zelf geleerd.
In groep 7 wordt er op dinsdagmiddag samen met de kinderen van groep 7 uit Veenhuizerveld gericht gewerkt met de programma's Paint, Word en Powerpoint.

Veel kinderen zijn al bekend met communiceren via internet. Dit kan leuk zijn, maar er schuilt ook het gevaar van pesten. Ouders doen er goed aan dit bij kinderen in de gaten te houden en wanneer men ontdekt dat via deze media wordt gepest, hier maatregelen tegen te treffen. Pesten kan verstrekkende gevolgen hebben. Het kan jaren later nog een rol spelen in het leven van een gepeste.

Zorg er tevens voor dat profielsites als Facebook niet openbaar zijn. Ga regelmatig met uw kind in gesprek over zijn/haar profielsite. Wat doe je wel en wat doe je niet?

bmdb Huinen, 2011
Realisatie: Anyway Internet