Internetprotocol

Het internet wordt alleen gebruikt door de leerlingen van de groepen 5 t/m 8.
 
1.    Ik weet dat ik niet mag niet chatten, e-mailen en facebooken.
2.    Ik mag nooit mijn naam, adres, telefoonnummer, leeftijd en andere persoonlijke of schoolgegevens opgeven.
3.    Ik houd me aan de tijd die ik voor internetten heb.
4.    Ik houd me aan de(zoek)opdracht of internetsite die de juf of meester opgeeft.
5.    Kom ik (per ongeluk) op een “vreemde site”, dan vertel ik het direct aan de juf of meester.
6.    Ik mag alleen internetten als de juf of meester in het lokaal is.
7.    De printer mag alleen gebruikt worden met toestemming van de juf of meester.
8.    Als ik me niet aan deze afspraken houd, weet ik dat ik 1 week niet op de computer mag.
bmdb Huinen, 2011
Realisatie: Anyway Internet