Medezeggenschapsraad (MR)


De medezeggenschapsraad bestaat uit 4 personen:
2 afgevaardigden namens de ouders en 2 namens het personeel

We komen samen in de personeelskamer van de school. MR vergaderingen zijn openbaar. Wanneer er persoonlijke zaken besproken zullen worden, zal dit in comité plaatsvinden.
We zouden het erg fijn vinden wanneer u ook meedenkt met de MR.
Heeft u zaken/vragen die de hele school aangaan, maar kunt u niet bij een vergadering aanwezig zijn? Spreek gerust Aalt Hofland of Marina Olthuis aan. Of stuur een mail naar: mrhuinen@bmdbhuinen.nl


  
namens de ouders:
dhr. A. Hofland                               (voorzitter)
mevr. M. Olthuis                             (secretaresse)                      
  
namens het personeel:
mevr. C. Stoffer                             (penningmeester)
dhr. H. de Graaf                             (plaatsvervangend voorzitter)
 
In de GMR zitten de volgende MR-leden:
dhr. H. de Graaf                (personeelsgeleding)
mevr. M. Olthuis               (oudergeleding)


Na elke MR-vergadering worden de notulen aan de ouders verstuurd.


bmdb Huinen, 2011
Realisatie: Anyway Internet