Leerplicht

Als uw kind 5 jaar geworden is, moet het naar school. Op de eerste schooldag van de maand die volgt op de maand waarin het kind 5 jaar geworden is, is het namelijk leerplichtig.
Een vijfjarige kleuter mag 5 uur per week zonder toestemming van de schoolleiding thuis blijven. Daar mogen nog eens vijf uur bijkomen met toestemming van de directeur. Deze regeling houdt op als het kind zes jaar geworden is.

Wilt u met het plannen van vakanties rekening houden met het vakantierooster?
Voor extra vrije dagen mag geen toestemming worden gegeven, behalve wanneer hiervoor een gewichtige reden bestaat: een bruiloft, begrafenis of iets dergelijks.
Het aanvragen van dit extra verlof moet schriftelijk geschieden. Formulieren hiervoor zijn op school te verkrijgen.
De directie is verplicht ongeoorloofd verzuim door te geven aan de ambtenaar van leerplicht.

bmdb Huinen, 2011
Realisatie: Anyway Internet